Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk

”Det finns inget alternativ”

Två veckor har nu gått sedan id-kontroller infördes på samtliga färjelinjer till Sverige. För öresundsaktören Scandlines del kvarstår beslutet att kräva svenska staten på pengar.

– Vi ser två perspektiv på det här: dels har vi det praktiska, där det hela går fint, dels har vi det ekonomiska. Och där ställer vi oss mycket kritiska till den svenska regeringen och dess förordning om id-kontroller. Därför kommer vi att kräva den svenska staten på ersättning, säger Henrik Rørbæk, vd på HH Ferries AB, som trafikerar sträckan Helsingborg-Helsingör under varumärket Scandlines Helsingborg–Helsingör, där man från och med den 4 januari tvingades införa obligatoriska id-kontroller till följd av den tilläggsförordning som då började gälla.

Gäller tre år

Förordningen infördes till följd av den gångna höstens flyktingströmmar och påfrestningar på det svenska asylsystemet och innebär att id-kontroller ska göras av alla som reser in i Sverige. Redan i november infördes id-kontroller av passagerare på fartyg som genomför resor på över 20 nautiska mil, men sedan 4 januari omfattas även passagerare på resor under 20 nautiska mil – det vill säga linjen Helsingborg-Helsingör.

Förordningen om id-kontrollerna ingår i en lag som gäller i tre år, och inom den perioden får bestämmelsen om id-kontroller tillämpas i upp till sex månader åt gången.

”Inget alternativ”

– Vi beräknar att detta kommer att kosta oss 25 miljoner svenska kronor bara under det första halvåret. Det är det vi kommer att begära ersättning för. Det finns inget alternativ, säger Henrik Rørbæk, som förklarar att man redan den 28 december skickade in en stämning till EU-kommissionen där man anklagar den svenska regeringen för att snedvrida konkurrensen.   

– Det handlar om rättvisa. Operatörerna i området behandlas inte på samma sätt. Bilisterna på Öresundsbron kontrolleras till exempel av svenska myndigheter.

Samma tidtabeller

Själva kontrollerna görs i Helsingör och utförs av vaktbolag, där antalet vakter anpassas efter trafikflödet.

– För att inte onödiga förseningar ska uppstå har vi tre separata kontroller: en för gående passagerare, en för bilister och en för lastbilstrafiken. Så här långt har kontrollerna flutit på bra. Vi har fortfarande samma tidtabeller som innan id-kontrollerna infördes, vilket signalerar att detta inte är något som stör trafiken, säger Henrik Rørbæk, som har svårt att uppskatta huruvida det totala flödet av flyktingar har minskat eller inte efter den 4 januari.

– Vi har ju inte haft kontroller tidigare så det är svårt att säga. Min spontana uppfattning är att det hela tiden varit en låg nivå, och är så fortfarande. 

Otydliga instruktioner

Henrik Rørbæk är samtidigt kritisk mot den svenska regeringen när det gäller otydligheten i instruktionerna för hur kontrollerna ska utföras.

– De har inte deklarerat tydligt vad som egentligen gäller som id-handling. Därför måste våra vakter vara extra noga. För gör vi fel får vi böter, säger Henrik Rørbæk och syftar på det faktum att en transportör får böta 50.000 svenska kronor om man släpper förbi någon som inte har rätt id-kontroll.

– Samtidigt har vi inte haft många avvisningar. Hittills har vi gjort 75.000 kontroller och av dessa har vi avvisat ungefär 150 stycken, säger Henrik Rørbæk, vd på HH Ferries AB. 

Ingen förändring för Stena

För Stena Lines del har tilläggsförordningen som infördes den 4 januari inte inneburit några större förändringar. Redan i november infördes id-kontroller på de flesta av Stena Lines linjer till Sverige, då fartygssäkerhetsförordningen förändrades så att det blev obligatoriskt att ”vid misstanke” genomföra id-kontroller av passagerare på linjer över 20 nautiska mil.

– Nej, för oss är det ingen direkt skillnad. Vi hade sedan tidigare id-kontroller på linjerna Rostock-Trelleborg, Sassnitz-Trelleborg, Kiel-Göteborg, Ventspils-Nynäshamn, Grenå-Varberg, Frederikshamn-Göteborg samt Gdynia-Karlskrona. Skillnaden är att vi numera också har kontroller på linjen Frederikshamn-Oslo, eftersom även Norge infört liknande krav, säger Jesper Waltersson, presschef hos Stena Line, som förklarar att man i motsats till Scandlines inte har några planer på att begära ekonomisk ersättning av den svenska staten.

Inga ersättningskrav

– Nej, vi har inte diskuterat ersättningsfrågan alls och har inga sådana planer i nuläget. Det är ju en helt annan situation i Öresund, där de har större volymer än vad vi har på våra linjer. Det innebär att det där blir en mycket större påverkan på verksamheten när id-kontroller införs.