Ahlmarks och Thun satsar på vänerpendel

Erik Thun AB och Ahlmark Lines AB har inlett ett samarbete för att erbjuda miljöanpassad pendeltrafik mellan Göteborgs Hamn, Göta älv och Vänern. Bakgrunden till samarbetet skriver rederierna i ett pressmeddelande är att ”vi tydligt kunnat identifiera ett framtida behov av kapacitetsökning och nya fraktlösningar för kunderna.”– Vi ser fram emot att tillsammans med Ahlmarks skapa ett slagkraftigt och miljövänligt alternativ som i hög grad kompletterar övriga transportslag. Vi inom Thun har kommit långt med att ta fram fartyg med möjlighet för biogasdrift. Något som förstås ligger helt rätt i tiden och har en given plats på marknaden i dag, och än mer i framtiden, säger Anders Källsson, vd på Erik Thun AB.– Inom Ahlmarks har vi arbetat fram ett containertransportkoncept som möter de behov som industrin har, säger Håkan Thorell, vd på Ahlmark Lines.Det gemensamma projektet är i startsfasen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.