Ahlmarks säljer fartygsduo

Karlstadbaserade rederiet Ahlmark Lines har sålt två av sina svenskflaggade lastfartyg Sommen och Noren, till en icke namngiven syrisk köpare respektive egyptiska Elreedy Shipping. Sommen, 6.150 dwt, är byggd 1983 medan Noren, 6.154 dwt, är byggd 1984. Noren heter numera Ziad Star och har Moldavien-flagg.– Vi säljer fartygen som en del av vår föryngringsprocess av flottan, säger vd Håkan Thorell till Svensk Sjöfarts Tidning.Enligt marknadsuppgifter såldes fartygen för USD 1,3 miljoner vardera, uppgifter som Håkan Thorell inte vill kommentera.I och med försäljningarna har Ahlmarks bara ett svenskflaggat fartyg kvar i flottan – Alstern, byggd 1984 och på 6.021 dwt. Vad som nu händer med besättningarna på Sommen och Noren är oklart. Den tekniska driften av rederiets fartyg sköts nämligen av managementbolaget Marin Ship Management i Holland.– Managementbolaget hanterar detta, det är deras fråga.Samtidigt har Ahlmarks tagit in Gibraltar-flaggade torrlastaren Helene G, byggd 2001 och på 3.171 dwt, på timecharter från tyska Gerdes J. Från mitten av januari kommer hon att operera på rederiets linjer på både Vänern och Östersjön. Helene G är systerfartyg till Aspen och Skagern, alla med isklass 1A. Under våren 2010 tog dessutom rederiet in holländskflaggade torrlastaren Lady Magda, 3.284 dwt, på timecharter från holländska Spliethoffs Wijnne & Barends. Fartyget byggdes 1993.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.