Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Viking Line först med My Care-verifiering

Viking Line har som första rederi i världen verifierats av klassningssällskapet DNV GL enligt My Care-metoden.

Verifieringen gäller Viking Lines samtliga sju fartyg och verksamheten i sex terminaler, uppger Viking Line på en digital pressträff. Med DNV GL:s My Care-verifiering får Viking Line sitt smittskyddsarbete under pandemin kvalitetssäkrat och kontrollerat av tredje part.

– Vi är det första rederiet i världen som har fått en My Care-verifiering. Det gäller hela vårt smittskyddsarbete under den här pandemin specifikt, säger Eleonora Hansi, informationschef på Viking Line Skandinavien.

Utvärdering av tredje part

Viking Line uppger att rederiets möjlighet att bedriva trafik styrs av de beslut som myndigheterna i Sverige, Finland och Estland fattar. En central del i säkerhetsarbetet är hälsodirektiv och smittskyddsmanualer som ständigt används och uppdateras i verksamheten. Med anledning av covid-19-pandemin har detta arbete nu intensifierats och utökats, meddelar rederiet.  

– Våra resenärers och medarbetares säkerhet är alltid högsta prioritet för Viking Line, så också under rådande pandemi. Alla ska kunna resa tryggt med oss. Vi har sedan länge arbetat förebyggande gällande smittskydd och valde nu att bli utvärderade av tredje part för att kvalitetssäkra vårt arbete i samband med covid-19. Våra medarbetares gedigna insatser är imponerande. Tack vare deras kompetens och engagemang har vi uppnått detta, kommenterar Jan Hanses, vd, Viking Line.

”En utvärdering från tredje part ger en försäkran om att rätt åtgärder vidtagits för att skydda människor”.

Luca Crisciotti, CEO, DNV GL – Business Assurance.

– Vi vill gratulera Viking Line till My Care-verifieringen. Tillämpningen av My Care skapar förtroende då det gäller att förebygga smittsjukdomar. Det visar också ett starkt engagemang hos Viking Line i att ytterligare utveckla sina HSE (Health, Security, Environment)-processer. En utvärdering från tredje part ger en försäkran om att rätt åtgärder vidtagits för att skydda människor, verka transparent samt öka förtroendet hos passagerare och andra intressenter, säger Luca Crisciotti, CEO, DNV GL – Business Assurance.

Branschstandard

Eleonora Hansi informerar att färjerederierna i samarbete med Svensk Sjöfart har tagit fram en ny branschstandard som omfattar säkerhetsåtgärder i terminaler, hamnar och ombord för att kunna driva trafik under pandemin på ett så tryggt sätt som möjligt.

– Passagerarrederierna har gemensamt diskuterat fram en åtgärdslista och presenterat rutinerna för Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen och sjöfacken, som har fått kommentera och vara med och påverka innehållet och se till att det är gediget och tillräckligt. Det här är en grundnivå och sedan får varje rederi anpassa sina åtgärder från den verklighet man har. Utöver branschstandarden har Viking Line tagit detta längre, säger Eleonora Hansi.

Skyddar medarbetarna

Jan-Tore Törnroos, seniorbefälhavare på Viking Cinderella, har varit en drivande kraft i utvecklingen av nya sätt att komma igång med trafiken igen. I utvecklingen av en manual för smittskyddsarbetet involverades även DNV GL som har tagit fram sin My Care-metod. Den utvärderar företagens riskhanteringssystem och tillämpar sjukhuskvalitetsstandarder och system.

”Det är inte bara våra gäster vi ska skydda, vi ska också skydda våra medarbetare”.

Jan-Tore Törnroos, seniorbefälhavare Viking Cinderella

– Nu har vi rutiner för alla situationer under hela resekedjan. Vi kommer också att ha utbildning för personalen i smittskydd och har skaffat godkänd skyddsutrustning som vi kan använda på olika nivåer beroende på i vilken situation man befinner sig. Det är också en arbetsmiljöfråga för vår personal. Vi måste känna oss trygga så att vi inte utsätter dem för smittorisker. Det är inte bara våra gäster vi ska skydda, vi ska också skydda våra medarbetare, säger han.