Fotograf: Joachim Sjöstrom

Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Tufft år för Transatlantic

Transatlantic fortsätter att visa röda siffror, under 2013 ådrog sig koncernen en förlust på 359 miljoner efter skatt. Ännu en nyemission är på tapeten.

”Industrial Shipping är fortfarande utsatt för mycket svaga marknadsförhållanden. Trots fokus på struktur- och effektiviseringsåtgärder har affärsområdet inte kunnat motverka volymnedgången, vilket resulterar i ett otillfredsställande resultat”, skriver rederiet i bokslutskommunikéen för 2013.

Transatlantic består av två affärsområden, Industrial Shipping och Viking Supply Ships, och under 2013 gjorde koncernen en förlust på 359 miljoner, jämfört med ett minusresultat på 393 miljoner 2012. Nettoomsättningen landade på 2,9 miljarder (3,3 miljarder). 

Nyemission på 150 miljoner

Koncernen planerar för ännu en nyemission på 150 miljoner då ”omstruktureringsåtgärderna inte har varit tillräckliga för att kompensera för den svagare marknaden och sjunkande volymer inom Industrial Shipping”. Styrelsen vill genomföra nyemissionen under första halvan av 2014 för att få in mer kapital. Både för att påskynda omstruktureringsarbetet men också för att snabbare kunna dela upp koncernen.

Nyemissionen kommer att garanteras av Transatlantics största aktieägare Kistefos AS.