Fotograf: Joachim Sjöstrom

Kategori: Ekonomi | Container | RoRo

Ännu en emission hos Transatlantic

Hårt ansträngda Transatlantic behöver få in mer pengar och genomför därför sin andra emission inom loppet av ett halvår.

Emissionen som styrelsen nu har beslutat om är en så kallad företrädesemission som väntas dra in SEK 150 miljoner och som i sin helhet är säkerställd av huvudägaren Kistefos. 

Syftet med emissionen är att påskynda de omstruktureringsåtgärder och effektiviseringar som styrelsen anser krävs för att återfå lönsamheten inom rederiets bägge affärsområden – Industrial Shipping och Viking Supply Ships – och att skapa förutsättningar för att ”snabbare dela koncernen”.  

Fler åtgärder krävs 

Enligt styrelsen har de åtgärder som tidigare genomförts inte varit tillräckliga för att kompensera för den svagare marknaden och sjunkande volymerna inom Industrial Shipping, och man tänker därför använda det kapital man nu vill få in till kostnader i samband med förestående omstruktureringsåtgärder. 

Närmare bestämt handlar dessa åtgärder om nedläggningen av TransPal Line, omförhandling av bareboatåtaganden samt förutsedd betalning av restvärdesgaranti under bareboatavtal. 

Kräver godkännande

Transatlantic har ett tufft år bakom sig och genomförde en nyemission så sent som i oktober, som även den drog in cirka SEK 150 miljoner.

För att få ned kostnaderna i bolaget har man under 2013 bland annat reducerat personalstyrkan, centraliserat administration, sålt tillgångar utanför kärnverksamheten, avslutat en taxleasestruktur i Storbritannien samt sålt flera fartyg. Man har också förstärkt försäljningsavdelningen hos Industrial Shipping för att på så sätt stärka dess konkurrenskraft.   

Företrädesemissionen man nu vill genomföra kräver godkännande av årsstämman, som hålls i Göteborg den 23 april. 

Kommentarer

 • Undrande

  Nyemission samtidigt som Kistefos har budplikt hur funkar det!?

 • Guldkungen

  Troligtvis blir det att för var femte aktie man har idag,
  har man rätt att köpa en ny för 5:- (Detta skulle ge ca 150 Mkr SEK).

  Vill man inte teckna nya aktier, då tecknar Kistefos din andel.

  För alla som har tröttnat på Transatlantic aktien,
  så kommer Kistefos att erbjuda att köpa upp dessa för troligtvis 5:-,
  (Det är ingen som tvingar en att sälja för 5:-)

  För Er som behåller Era aktier i Transatlantic inkl. Viking Supply Ships,
  så kan det stora aktielyftet komma hösten 2014!

  Enl. Swedbank (Norge) prognos för Viking Supply Ships 2014,
  EBITDA (Rörelseresultat) 528 MKR NOK för 2014.

  Om man har likvärdiga avskrivningar och likvärdiga räntekostnader som 2013 samt minimal bolagsskatt p.g.a. tonnageskatt så hamnar vi på en nettovinst efter skatt ca 240 MKR NOK.

  Efter nyemissionen har vi ca 178 miljoner aktier i Transatlantic, detta skulle ge ca 1,46 vinst/aktie SEK.

  P/E 3,4 (vid aktiekurs 5:-)

  http://re.swedbank.no/abc123/HighYield-DailyReport-30.01.2014-7dde.pdf

  • Undrande

   Men om Kistefos inte når upp till 90% och kan tvångsinlösa resteraden del måste han då inte minska sin andel ner till tidigare nivå så att budplikt inte föreligger? Verkar vara en konstig situation med budplikt och nyemission samtidigt…

  • Henke

   Bra och kloka kommentarer att ta del av för en småsparare som tycker det är trevligt att äga lite aktier i ett svenskt rederi och inte vet vad man ska göra åt Kistefos erbjudande. Men nu behåller jag och hoppas på en ljus framtid för Transatlantic och svensk sjöfart !

 • Guldkungen

  Man skall ha 90% av kapital och röster för tvångsinlösen.
  De andra huvudägarna (Patriksson, Lindén, Ernström) har 25% av rösterna samt 12% av kapitalet,
  dessa huvudägare ser vilka framtida vinster man kommer att göra (VSS har 3 MDR NOK i Order, med start maj 2014).
  Dessa huvudägare kommer aldrig gå med på ett bud på 5:-!

  Med Kistefos agerande så kommer de att öka sin ägarandel, från ca 63 till 69% av kapitalet (för en mindre summa).

 • K.P

  Såvitt jag förstår så gäller tvångsinlösen om man äger 90% av aktierna oavsett röstvärde, orkar inte alla ägarna med alla nyemissioner så sitter han ju snart med sina 90% och kan då tvinga på sig resterande del… Ser med oro fram emot fortsättningen på denna såpa

 • Ggg

  Budet från Kistefos är inte villkorat att man måste få in 90 % av bolaget för att det skall vara giltigt
  Obs! Definitiva villkor kommer om någon vecka.

  Om man äger mer än 30 % av ett börsnoterat bolag och man köper ytterligare aktier (utan Aktiemarknadens dispens)

  Då måste man erbjuda alla andra aktieägare möjlighet att sälja sina aktier för liknande aktiekurs som man själv har köpt för (Budplikt) p.g.a. att man blir dominerande ägare.

  Kistefos följer endast börsregler, de är glada för att få in aktier för 5:- (de som vill sälja till dem).

  Kistefos är inte ute efter att äga bolaget till 100 % (Förnärvarande).

  Skulle man vilja få in mer än 90 % av bolaget då skulle man vara tvungen att ge ca 25:- / aktie

 • K.P

  Kanske dum fråga då, men varför köper de aktivt fler aktier och framkallar budplikt om de INTE vill ta kontroll över hela bolaget. Ett 100% ägande innebär ju att de kan avnotera och stycka upp bolaget som de själva vill dvs fimpa/sälja IS och tjäna tillbaka sina pengar på Viking. Vi får väl se vad vilkoren säger när de kommer.

  • Guldkungen

   Via detta förfarande kanske Kistefos kommer över ca 5 miljoner aktier (extra) för 5:-

   Skall man tro Swedbanks prognos för Viking Supply Ships (VSS) samt att Transatlantic I.S. inom något år börjar nå ett nollresultat, så borde Transatlantic värderas till ca 4,5 Mdr på några års sikt. (Lite tillväxt inom VSS, fler AHTS-fartyg). Detta skulle ge en aktiekurs på ca 25:- (P/e 9)

   Kistefos gör extra ca 100 Mkr i vinst genom att köpa fler aktier vid 5:-.

 • Anonymous

  Transatlantics ekonomiska situation är mycket sämre än de uppvisar,de flesta Skärhamnarna ,sjöfolket har slutat,kvar är det fina folket.Kommer att bara sluta på ett sätt,Kan du räkna ut detta Guldkungen?

 • Egon Svensson "the sailor"

  Reading between the lines in all this, you ask yourself, where are the cargo contracts and the experienced shipping people????
  Just moneytransactions is not going to save Trans.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.