Erik Thuns Greenland byggdes 2015 som världens första LNG-drivna cementfartyg, här i Södertälje kanal.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Miljö

Thunbolagen vill satsa på e-metan

Erik Thun AB har skrivit under en avsiktsförklaring med tyska bolaget Electtrochaea för att inleda förhandlingar om köp av e-metan till rederiets LNG-drivna fartyg.

Det potentiella samarbetet skulle innebära att e-metan, som produceras av Electtrochaeas dotterbolag BioCAT Roslev Aps i Danmark, kan används som maritimt bränsle i Thunbolagens fartyg.

Möjligt utan ombyggnader

Erik Thun planerar att använda e-metan för att ersätta LNG, vilket är genomförbart utan att behöva byta ut fartygens framdrivningssystem.

– Att gå vägen mot koldioxidneutralitet innebär enorma utmaningar. På Erik Thun AB är vi orubbliga i vårt åtagande att leda denna omställning genom att integrera förnybara bränslen i vår verksamhet, säger Johan Källsson, vd för Erik Thun i ett pressmeddelande och fortsätter:

– För närvarande undersöker vi aktivt olika alternativ. För våra fartyg som går på LNG framträder e-metan som ett renare alternativ. Vi är stolta över detta samarbete och att vi är banbrytande för att ersätta fossila bränslen med förnybar e-metan, i väntan på att bli officiellt erkänd av regeringen som ett renare alternativ, säger han. 

Ska produceras i Danmark

Electtrochaea arbetar för närvarande med att etablera en produktionsanläggning av e-metan i danska Skive kommun i Region Mittjylland. Där kommer energi från vindkraft att användas för att producera väte, vilket i sin tur blandas med CO2 från biogasproduktionen vid Rybjerg Biogas i en bioreaktor där e-metanen produceras.

– E-metan kan spela en viktig roll för avkarbonisering av den maritima industrin. Både Electtrochaea och Biocat Roslev ApS är glada att kunna förhandla om e-metan med ett av de mest hållbara och visionära rederierna. Den maritima industrin är en viktig marknadsplats för den e-metan som produceras med vår biometaneringsteknik, vilket ytterligare stöds av intresset från Erik Thun AB, säger Doris Hafenbradl, vd på Electtrochaea i pressmeddelandet.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.