Fotograf: Erik Thun AB

Kategori: Utbildning

Stor utbildningssatsning i Thunbolagen

Erik Thun AB gör sin största satsning hittills i utbildning av sin personal genom att ta i bruk den nya online-utbildningsplattformen Seably.

Henrik Källsson, vice vd för Erik Thun AB, säger till Sjöfartstidningen att det handlar om vidareutbildning av såväl sjöpersonalen som de landanställda. I det första skedet gäller det personalen på kontoret i Lidköping och samtliga ombordanställda på fartyg som opereras från Lidköping.

– Det är de fartyg vi har management för i Lidköping, det vill säga alla elva torrlastfartyg under färöisk flagg. Vi ska sedan titta på om också andra delar av företaget ska gå med.

Blir allt viktigare

Satsningar på vidareutbildning av personalen blir allt viktigare, anser Henrik Källsson.

– Precis som många andra rederier ser vi att våra anställda är det viktigaste vi har. De tar hand om våra tillgångar på ett bra sätt och det är viktigt att de får möjlighet att utbilda sig vidare. Förr hade man sin roll och den var rätt statisk. Vi ser att det är många som gör karriär i företaget och hittar nya roller, förklarar han.

Att både ombord- och kontorspersonal får genomgå vidareutbildningen anser han att är av stor betydelse.

– Vi tror att det ger en bättre förståelse mellan landorganisationen och de som jobbar ute till sjöss för varandras uppgifter.

Nytt upplägg

Erik Thun AB har erfarenhet av onlineutbildning av sin personal från tidigare, men Henrik Källsson tycker att det upplägg som göteborgsföretaget Seably AB erbjuder passar rederiet perfekt.

– Det som är kul med Seably-lösningen är att man får utbilda sig så mycket man vill och har tillgång till alla kurser. Vi har tidigare haft online-utbildning med ett annat system, men då skulle man köpa varje kurs separat för sig och då står man hela tiden och överväger om man ska ta den eller inte. Nu tar vi en stor investering men vi har därefter tillgång till hela kursutbudet.

Även offline

En svårighet med onlineutbildning ombord på fartyg kan vara dålig uppkoppling, något som Henrik Källsson hoppas att kan elimineras med Seably.

– Det har varit problematiskt speciellt historiskt när man är ombord och kanske har lite dålig uppkoppling. Med det nya systemet kan man ladda ner kursen och göra den offline i mobiltelefon, padda eller på dator. Om man vill göra någon kurs på sin ledighet kan man göra det också.

Seablys kursutbud omfattar flaggstatsgodkända STCW-kurser. Nya kurser från exempelvis professionella inom branschen, utbildningscenter, underleverantörer och försäkringsbolag.

Kan bygga egna kurser

Henrik Källsson säger att rederiet därtill kan bygga egna, företagsspecifika kurser som distribueras till personalen. Personalavdelningen kan skapa profiler i enlighet med befattning ombord på kurser som krävs för att de ska upprätthålla sin kompetens.

– Vi är väldigt stolta över denna satsning. Vidareutbildningen kommer att finnas med kontinuerligt framåt.

Tidigare Shipgaz Training

Seably AB är före detta Shipgaz Training, ett dotterbolag till Svensk Sjöfart. Tomas Lindberg, vd för Seably AB, säger att den den nya utbildningsplattformen lanserades tidigare i år.

– Vi anser oss vara den första maritima utbildningsanordnaren som på allvar nyttjar digitaliseringens fördelar med plattformstänk, delningsekonomi och skalbarhet. Potentiella kunder finns i alla segment och vi vill inte exkludera något av dem. Vår tanke är att alla ska ha möjlighet att förmedla sina kunskaper och göra branschen tryggare genom att enkelt kunna förmedla sin kunskap till sina kunder och övriga i branschen, säger han.