Fotograf: STX Europe

Kategori: Skeppsbyggnad | Ekonomi | Passagerarsjöfart

Strejk på STX-varvet i Raumo

Samliga 700 anställda på STX-varvet i Raumo har gått ut i strejk, rapporterar finska YLE. Orsaken är att man gått miste om den utlovade nybyggnationen av två Scandlines-färjor. 

Enligt YLE startade strejken på torsdagsmorgonen efter att personalen tidigare i veckan fått besked om att nybyggnationerna av färjorna istället kommer att ske på STX-varvet i Åbo. Hela personalen, inklusive alla underleverantörsanställda, kommer nu att strejka fram till måndag morgon. 

Brutet löfte

STX Finland och Scandlines undertecknade i februari ett intentionsavtal om att bygga två nya färjor. Enligt YLE uppgav då vice vd Timo Suistio att beställningen, som är värd hundratals miljoner euro, skulle gå till Raumo och ge full sysselsättning där. 

Men så blev alltså inte fallet, och enligt YLE kommer nu arbetet på Raumovarvet att upphöra efter att fartyget som kustbevakningen beställt har byggts färdigt. 

– Situationen är svår och de anställda kan inte hantera situationen, säger Timo Suistio till YLE, samtidigt som stämningen bland arbetarna är irriterad. 

– Personalen accepterar inte det här. Vi behöver jobb i Raumo, och Suistio sa att den nya beställningen skulle ge jobb till alla hela nästa år. Det här är ett stort slag för oss, och vi vill att byggnationen ska ske här i Raumo, säger huvudförtroendemannen Raimo Virtanen till YLE.

Svårtolkade besked  

Exakt vad som kommer att hända med Raumovarvet är ännu oklart. I ett pressmeddelande skriver ledningen att varvet har samarbetat med personalen och finansiärer och andra samarbetspartner för att nå en lösning. Man skriver också att MBL-förhandlingar pågår med de anställda, att processen pågår men att inga beslut ännu har tagits.

– Den finländska varvsindustrin står inför oundvikliga förändringar. Inom STX Finland letar vi efter lösningar för att trygga hela företagets framtid, inte enbart enskilda varv, kommenterar STX Finlands vice vd Jari Anttila.

– Förhandlingarna om en eventuell färjeorder fortsätter i gott samarbete med beställaren. STX Finland utvärderar skilt för sig sättet på vilken varje beställning ska förverkligas så att slutresultatet gagnar hela företaget. Detta sätt att gå tillväga har varit väl känt inom företaget, påpekar Anttila.

Enligt YLE kommer vice vd Timo Suistio inom kort att lämna STX ledning för att istället övergå till andra arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare.