Fotograf: STX Finland

Kategori: Fartygsutrustning | Skeppsbyggnad

Raumo stad köper STX-varvsområdet

Raumo stad köper Raumovarvet från STX Finland Oy. Stadens vision är att anlägga en industripark för tung verkstadsindustri på området. 

För en summa av EUR 18,1 miljoner blir Raumo stad ägare till Raumovarvets mark, byggnader och utrustning. Med säljaren STX Finland Oy har staden också avtalat om ett tvåårigt samarbete för att tillsammans utveckla varvsområdet och dessutom säkra samarbetet mellan STX Finlands Åbovarv och de företag som är verksamma på varvsområdet i Raumo. STX Finland Oy kommer att arrendera en del av området till slutet av juni 2014 tills dess att de två pågående fartygsprojekten har slutförts.

Industripark

Raumo stad vill tillsammans med samarbetspartners etablera industriparken Seaside Industry Park.

– Med förvärvet av varvsområdet kan staden skapa en konkurrenskraftig företagsparkmiljö för tung verkstadsindustri och på så sätt trygga verksamhetsförutsättningarna för växande marinindustriföretag. Detta inverkar positivt på sysselsättningen inom regionen, säger Kari Koski, stadsdirektör i Raumo.

Pengar till kassan

Även inom STX Finland uppges man vara nöjd med överenskommelsen.

– Affären för den pågående strukturomvandlingen vidare och stärker STX Finlands finansieringsposition. Tack vare samarbetsavtalet är det möjligt att stödja en utveckling av marinindustrin i Raumo och Finland, säger Jari Anttila, vice vd för STX Finland Oy.

Köpet realiseras slutgiltigt efter att stadsfullmäktige i Raumo godkänner det på sitt möte den 27 januari. Staden behöver ingen extern finansiering för köpet.

STX Finland meddelade redan i september 2013 att man kommer att lägga ned sin verksamhet i Raumo och koncentrera sig på att utveckla varvet i Åbo.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.