Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Skeppsbyggnad | Ekonomi

STX ansöker om skuldsanering

Varvsjätten STX Offshore & Shipbuilding Co rapporteras ansöka om frivillig skuldsanering.

STX Offshore & Shipbuilding i Sydkorea har redan en längre tid lidit kämpat med stora ekonomiska svårigheter på grund av minskad efterfrågan på nybyggen. Nu har varvsgruppen lämnat in ansökan om frivillig skuldsanering. Dess fortsatta öde är ovisst och nu uppges allt bero på huruvida finansiärerna är villiga att ge nya krediter för att trygga likviditeten för amortering av lån. 

STX Offshore & Shipbuilding svarar för skeppsbyggnadsverksamheten inom STX Group. Till den hör också STX Europe med huvudkontor i Norge och varv i bland annat Norge, Finland och Frankrike. STX Europes ägarbolag STX Norway AS ägs i sin tur till två tredjedelar av STX Offshore & Shipbuilding och en tredjedel av STX Engine.

Ingen köpare

STX har redan sålt ut några av sina verksamheter för att förbättra ekonomin. Försöket att sälja en del av rederiet STX Pan Ocean har emellertid misslyckats och torde vara en orsak till att den akuta krisen nu har seglat upp.

Ännu under denna vecka ska de kreditgivande bankerna ta ställning till om de godkänner den räddningsplan som STX Offshore & Shipbuilding har föreslagit. I den rapporteras ingå omstrukturering och försäljning av tillgångar till finansiärerna som istället ger nya lån. Det uppges vidare att betydelsen av STX Offshore & Shipbuilding är så stor för den lokala ekonomin att finansiärerna sannolikt kommer att gå med på åtgärderna för att rädda varvsgruppens likviditet.