Fotograf: STX Finland

Kategori: Skeppsbyggnad

Slutet nära för STX Finland?

Finansiering behövs inom ett par veckor för att rädda varven i Åbo och Raumo.

Finska Yle rapporterar att Finlands regering anser det synnerligen sannolikt att verksamheten avbryts vid STX Finlands varv i Åbo och Raumo. I regeringens bedömning av helhetssituationen inom STX:s varvsindustri har man enligt Yle kommit fram till att de finländska varven inte nödvändigtvis klarar av att fortsätta med sin verksamhet utan tilläggsåtgärder.

Vidare uppger Yle att moderbolaget enligt regeringen inte har uppfyllt sin del av exempelvis finansieringsavtalet som skulle trygga fortsatt varvsverksamhet på STX Finlands Åbovarv. STX Finland måste få ny finansiering inom ett par veckor för att kunna fortsätta, uppger Yle.

Kommenterar inte

Finlands näringsminister Jan Vapaavuori tar inte ställning till nyhetsrapporteringen i Yle och MTV3 om STX Finlands situation.

– Inom regeringen har vi redan en längre tid följt med varvsindustrins situation och gör det kontinuerligt. Regeringen utnyttjar alla lagliga och vettiga medel för att trygga framtiden för marinindustrin, kommenterar Vapaavuori i ett officiellt uttalande.

Vapaavuori säger att regeringen har förbundit sig till finansieringsavtalet för TUI-kryssningsfartygen. Enligt honom koncentrerar sig regeringen för sin del på att säkra att de två kryssningsfartygen som TUI Cruises har beställt byggs i Åbo.

– Regeringen är bunden till ett överenskommet arrangemang som syftar på att säkra att TUI-fartygen byggs i Finland. Exempelvis av EUR 31 miljoner i innovationsstöd har redan 9,6 miljoner betalats ut. Det är beklagligt men inte överraskande att varvets koreanska moderbolag är i svårigheter. Det är fråga om ett så stort företag att det är omöjligt att bedöma på vilket sätt bolagets situation återspeglar sig på Finland.

 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.