Fotograf: Stena

Kategori: Specialfartyg

Vill göra Stena Saga till sjukhus

Efter nedläggningen av passagerartrafiken mellan Frederikshavn och Oslo ser Stena ett nytt möjligt uppdrag för färjan Stena Saga. Om man får en beställning skulle företaget på ett par veckor kunna omvandla båten till ”sjukhusskepp” med 520 platser.

Den 19 mars meddelade Stena Line att man som en direkt följd av coronaviruset lägger ner linjen mellan Oslo och Frederikshavn, som sedan 1994 trafikerades av den svenskflaggade bil- och passagerarfärjan Stena Saga. Ombord jobbade runt 250 besättningsmedlemmar.
I ett uttalande kommenterade Stena Lines vd Niclas Mårtensson att det tuffa läget tvingade företaget till tuffa beslut.
– Linjen Oslo–Frederikshavn är i stort sett helt och hållet beroende av passagerartrafik och den viktiga högsäsongen på sommaren. Vi har gjort bedömningen att vi kommer tappa hela högsäsongen i år och vi har helt enkelt inte råd att vänta och hoppas på nästa sommar, sa han då.

Nytt användningsområde

Dotterbolaget Stena Roro tog över båten och fick i uppdrag att hitta ett nytt användningsområde för den. Det som man nu undersöker möjligheterna till har intressant nog också en direkt koppling till coronapandemin. Tanken är att på bara 2–3 veckor bygga om båten till ett ”sjukhus”, vilket Shippax har skrivit om. Stena Roro har redan stor erfarenhet av att bygga sjukhusfartyg genom det pågående bygget av Global Mercy för organisationen Mercy Ships.

– Stena Saga är en stor nattbåt med över 590 hytter. Vi har tagit fram en design som vi kan genomföra på 2–3 veckor, där vi bygger om ventilationssystemet, sätter in larmsystem och kommunikationssystem, och vi bygger även om inredningen så att den passar. Vi avskiljer även besättningen från patienter och vidtar andra nödvändiga åtgärder, säger Per Westling, vd för Stena Roro till Sjöfartstidningen.

Ej intensivvård

Han tillägger att det inte är meningen att patienter ska intensivvårdas ombord, utan snarare skulle fartyget kunna avlasta sjukhusen med patienter som inte behöver intensivvård.

– Sen kan man tänka sig att det finns en form av eftervård kanske. Vi skulle kunna erbjuda 520 bäddplatser.

Någon beställning av ett sådant fartyg har Stena Roro dock inte fått ännu. Nu håller man på att höra sig för om vilket intresse som finns, och man vänder sig inte bara till Sverige utan även Danmark, Norge och Tyskland.


– I dag finns ju ett uppenbart behov i Stockholm, så att köra Stena Saga till Stockholms hamn inom några veckor är fullt möjligt, säger Per Westling.