Stena Lines nybyggda färja Stena Estrid som gått i trafik på Irländska Sjön under 2020.

Fotograf: Stena Line

Kategori: Miljö

Stena Line minskade sina koldioxidutsläpp

Under 2019 minskade Stena Line utsläppen av koldioxid både totalt och per transporterat ton ombord på fartygen, uppger företaget i sin senaste hållbarhetsöversikt. Nya energieffektiva fartyg och AI-assistans till kaptener ombord pekas ut som viktiga åtgärder.

Stena Line har nu släppt sin fjärde hållbarhetsöversikt, ”A Sustainable Journey 2019/2020”,  som beskriver initiativ, förbättringar och utmaningar inom hållbarhetsområdet och även resultat kopplat till företagets hållbarhetsmål.

Enligt Stena Line har bolaget under 2019 minskat sina koldioxidutsläpp med 1,7 procent, motsvarande 24.000 ton CO2. Samtidigt minskade utsläppen per transporterat ton med 3,6 procent, och med mer än 40 procent sedan 2008. Den internationella sjöfartens (International Maritime Organisation, IMO) mål för energieffektiva transporter är en minskning av koldioxidutsläppen med 40 procent till år 2030.

”Energieffektiva fartyg”

– Vi har höga ambitioner för vårt hållbarhetsarbete och vårt mål är att vara ledande inom hållbar sjöfart. Vi har kontinuerligt under de senaste tio åren genomfört fler än 320 energieffektiviseringsåtgärder och investerat i nya och mer energieffektiva fartyg varav två har gått i trafik i år på Irländska Sjön nu under våren.

– Vi har också löpande utbildat våra kaptener i att köra bränslesnålt och punktligt och under 2019 fick de hjälp av en ny assistent – artificiell intelligens, säger Erik Lewenhaupt, hållbarhetschef på Stena Line, i ett pressmeddelande.   

Minskad mängd plast

Stena Line har en övergripande vision om att bli fossilfria till 2050, i linje med nationella och internationella klimatmål.

Bland övriga förbättringar som bolaget nämner i rapporten finns reducerad mängd engångsartiklar av plast ombord på fartygen, en ökning av mängden återvunnet material, en ökning av mängden miljömärkta kemikalier och rengöringsmedel, samt ett ökat antal kvinnor i ledande positioner.