MSC Mirja på väg ut från Göteborgs hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Godset minskade men passagerarna ökade

Den totala godsmängden i svenska hamnar minskade med fem procent under förra året. Samtidigt ökade antalet passagerare med två procent enligt nya siffror från Trafikanalys. 

Under 2019 var den totala godshanteringen i landets hamnar 170 miljoner ton. Det är en minskning med fem procent mot året dessförinnan enligt Trafikanalys som under måndagen presenterade sin statistik om sjötrafiken under 2019. Både det lossade och lastade godset minskade med fem procent från föregående år, till 94 miljoner ton respektive 76 miljoner ton år 2019.

I inrikestrafiken var minskningen något mindre. Den lossade och lastade godsmängden var totalt 24,4 miljoner ton, vilket är en minskning med 500.000 ton från år 2018. 

Kraftig ökning från Norge

Gods som kom till en svensk hamn från en hamn utrikes minskade från 87 till 81 miljoner ton. Trafiken från norska hamnar ökade dock rejält. Under 2019 kom 8,23 miljoner ton, en ökning med 23 procent från året innan. Godsmängden till hamnar i Storbritannien minskade dock med 24 procent till 5,70 miljoner ton. 

Även mängden gods som transporterats från Vänernhamnarna till hamnar utrikes ökade med nio procent under förra året till 649.000 ton.

Ökning av passagerare

Den totala mängden passagerare i sjötrafiken steg med två procent från år 2018 till 2019. Det betyder en ökning från 30,1 till 30,5 miljoner passagerare under 2019.

Antalet passagerare som reste till eller från Danmark ökade för första gången efter ett par år av minskningar, från 9,98 till 10,2 miljoner passagerare. Även antalet passagerare till och från hamnar i Norge ökade, från 1,50 till 1,61 miljoner. 

Under samma period ökade även antalet passagerare som anlände till svenska hamnar med inrikes trafik, det med tre procent till 1,83 miljoner. Nästan all inrikes passagerartrafik är till och från Gotland.