Fotograf: Stena Bulk

Kategori: Tank | Folk/företag

Stena Bulk till Dubai

Stena Bulk expanderar och öppnar kontor i Dubai genom Stena Weco och Golden Stena Weco. Därmed har Stena Bulk verksamhet i sex länder.

Syftet bakom etableringen i Dubai uppges vara att bolagen, som redan i dag befinner sig på marknaden i regionen, vill komma närmare sina kunder för att på plats fortsätta utveckla transporterna av kemikalier och oljeprodukter.

”Viktig samlingsplats”

– Dubai är generellt en viktig samlingsplats för oljeindustrin i mellanöstern och det ligger dessutom strategiskt nära Iran som nu börjar öppna upp för ökade handelsmöjligheter. Stenas tankverksamhet har redan en närvaro i området med kontakter i den närliggande regionen. Med den nya etableringen möjliggörs för ytterligare tätare kontakt med kunder, samarbetspartners och leverantörer. Många redare är dessutom på plats i området, säger Erik Hånell, vd och koncernchef för Stena Bulk AB samt CEO för Stena Weco, i ett pressmeddelande.

Finns i sex länder

I pressmeddelandet uppges vidare att Dubai är en strategisk knutpunkt för Stena Bulk och Stena Weco, som med sin IMOIIMAX-flotta satsar mer och mer på handeln med kemikalier. Dessutom betonas att oljeindustrin bygger fler raffinaderier i området närmare källorna i regionen.

I och med den nya etableringen i Dubai, där det finns plats för upp till 15 personer men vid starten kommer att finnas tre personer på plats, har Stena Bulk verksamhet i sex länder. Förutom Dubai finns kontor i Houston, Köpenhamn, Singapore och Shanghai medan huvudkontoret finns i Göteborg. 

Stena Weco ägs till hälften av vardera svenska Stena Bulk och danska Weco Shipping. Golden Stena Weco är i sin tur en joint venture mellan Stena Weco och Golden Agri-Resources.