Fotograf: Silverbullet

Kategori: Tank | Ekonomi

Stena Bulk tar över Stena Weco

Stena Bulk meddelade på fredagen att de har avtalat att köpa resterande 50 procent av aktierna i Stena Weco från Weco Shipping. 

Därmed blir Stena Weco helägt av Stena Bulk. Stena Wecos huvudkontor kommer även i fortsättningen att finnas i Danmark och kompletteras av de regionala kontoren i Singapore, Dubai och Houston.

Joint venture

Den del av flottan som Weco Shipping kontrollerar fortsätter att operera inom inom Stena Wecos logistiska system. Stena Weco opererar i dagsläget ca 65 fartyg, varav hälften utgörs av ägt och hälften av inhyrt tonnage.

Stena Weco verkar inom MR-tankersegmentet och är ett joint venture mellan Weco Shipping (en del av Dannebrog-gruppen) och Stena Bulk, grundat 2011.

Fördel för båda

– Efter sex mycket framgångsrika år och operativt samarbete, har de två företagens ambitioner för framtiden ändrats. Med den nu träffade överenskommelsen har denna situation lösts på ett fördelaktigt sätt för båda parter, säger Erik Hånell, vd och koncernchef för Stena Bulk och koncernchef för Stena Weco, i pressmeddelandet från Stena Bulk.