Fotograf: Pär-Henrik S

Kategori: Miljö | Politik

Miljoner över finska rederier

Tre finska rederier har beviljats anslag för att göra anpassningar till IMO:s svaveldirektiv. 

De finska rederierna Finnlines Abp, Viking Line Abp och NLC Ferry Ab Oy (Wasaline) har beviljats stöd på sammanlagt 4,5 miljoner euro. Anslagen ska användas till installation av skrubberlösningar eller till att konvertera befintliga system för bränslen med lägre svavelinnehåll, som Sjöfartstidningen skrev om den 19 maj i år http://www.sjofartstidningen.se/konvertering-dominerar-bland-stodansokningarna/.

I den tredje ansökningsomgången hade Kommunikationsministeriet tio miljoner euro att fördela, som sammanlagt fyra rederier med tio fartyg ansökte om. Rederiernas sammanlagda begäran uppgick till 14,5 miljoner euro, varav tio miljoner inte var stödberättgade kostnader, skriver det finska Kommunikationsministeriet i ett pressmeddelande.