Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Miljö | Container

LNG-drift lönsam på Wes Amelie

Jämfört med MGO ger LNG lägre bunkerkostnader på Wes Amelie, ett containerfartyg på 1.036 TEU.

Containerfartyget Wes Amelie, som går i feedertrafik för Unifeeder, konverterades till LNG-drift 2017. Bland annat uppgraderades MAN-huvudmaskinen som fick typbeteckningen MAN 51/60 DF.

MAN Energy Solutions uppger att konverteringen reducerade utsläppen av SOx med mer än 99 procent, NOx med cirka 90 procent och CO2 med upp till 20 procent.

Konsultföretaget Wessels Marine har publicerat siffror för det ekonomiska utfallet av LNG-driften. Wessels Marine har uppstått ur det tyska rederiet Wessels Reederei, som äger fartyget. 

En miljon euro

Wes Amelie går i feedertrafik mellan Nord- och Östersjön via Kielkanalen med Rotterdam som huvudsaklig hamn. Efter varje rundresa, som tar 12 till 13 dagar, bunkrar fartyget omkring 130 ton LNG. Detta ger en genomsnittlig bunkerförbrukning om 10 ton LNG per dag.

Under 2019 innebar valet av LNG som bränsle enligt Wessels Marine en inbesparing på omkring 2.750 euro per dag jämfört med MGO (marin gasolja). Detta innebär närmare en miljon euro lägre direkta bunkerkostnader på ett år. I summan ingår inte tilläggseffekten av miljödifferentierade hamnavgifter.

Priset på lägre sidan

Det genomsnittliga priset för LNG uppges ha varit på den ”lägre sidan” under 2019 och detta kommer uppenbarligen att gälla även för 2020. I början av januari 2020 var prisskillnaden mellan LNG och MGO omkring 235 euro per levererat ton i Rotterdam. Om energiinnehållet beaktas är skillnaden uppskattningsvis 315 euro, informerar Wessels Marine, och tillägger att LNG-traders förväntar sig en liknande prisutveckling under 2020.

Syntetisk naturgas

Wessels Marine och MAN Energy Solutions har även inlett ett demoprojekt för inblandning av flytande SNG (syntetisk naturgas) i den LNG som bunkras på Wes Amelie. I projektet ingår dessutom gasleverantören Nauticor och befraktaren Unifeeder. Omkring 10 procent klimatneutral SNG kommer att blandas in i den LNG som bunkras. Därmed beräknas CO2-utsläppen reduceras med 56 ton per rundresa.

SNG levereras från biltillverkaren Audis Power-to-Gas-anläggning i Werlte, där en kondensationsanläggning för närvarande håller på att byggas. Den SNG som ska användas framställs från förnybar el från vindkraft och är därmed helt klimatneutral. Inblandning av SNG inleds efter att kondensationsanläggningen färdigställs under andra kvartalet 2020.