Kategori: Politik | Ekonomi | Miljö

Kraftig kritik från Norrlandsindustrin mot regeringens svavelagerande

14 företagsledare och fackliga företrädare från den tunga Norrlandsindustrin samt Norrlandspolitiker har nu startat Norrlandsuppropet och man räknar med att betydligt fler kommer att ansluta sig. Bakgrunden är de fördyringar industrin får, uppemot 13 miljarder kronor per år enligt Sjöfartsverkets beräkningar, när svaveldirektivet träder i kraft om 1,5 år. Man skriver bland annat att ”Industriföreträdare och andra krafter inom politik, fackförbund och övriga samhället har under lång tid försökt påverka regeringen att åtgärda svaveldirektivet. Men trots alla beräkningar, uppvaktningar, möten, brev, vädjanden m. m., så har ingenting hänt”.

Ett brev skrivet av 15 industriledare i somras har regeringen överhuvudtaget inte svarat på, trots en påminnelse i höstas från Svenskt Näringsliv. Norrlandsuppropet menar att konsekvensen av svaveldirektivet som det ser ut i dag är att starka svenska företag riskerar att slås ut. För att undvika detta kräver man att regeringen rättar till sitt misstag och ”agerar för att få tillstånd en förändring av svavelreglerna för fartygsbränsle för att möjliggöra teknikanpassning och minska konkurrensnackdelar”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.