Stark kritik från hamnarna mot regeringens förslag till hamnskyddslag

Regeringens förslag till hur EU-direktivet om hamnskydd skall införas i svensk lagstiftning har fått hamnarnas branschorganisation Sveriges Hamnar att ryta till. – Gör inte hamnarna till polismyndigheter, säger P O Jansson, ordförande i Sveriges Hamnar och vd i Helsingborgs Hamn. Det man vänder sig emot är att näringsdepartementet inte vill lägga samordningsansvaret för hamnskyddet på en central myndighet som Sjöfartsverket, vilket man gjort i Finland, utan att hamninnehavarna skall bli hamnskyddsorgan. Det innebär bl.a. att hamnbolaget också får ta ansvaret för verksamheter som andra företag driver i hamnen, som t.ex. varv, etanolfabriker m.m.Frågan togs upp i samband med en konferens i Stockholm, arrangerad av det europeiska hamnförbundet ESPO, Sveriges Hamnar och Stockholms Hamnar. Bland talarna fanns EU:s transportkommissionär och vice ordförande Jacques Barrot samt infrastrukturminister Ulrica Messing.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.