Stark kritik från hamnarna mot regeringens förslag till hamnskyddslag

Regeringens förslag till hur EU-direktivet om hamnskydd skall införas i svensk lagstiftning har fått hamnarnas branschorganisation Sveriges Hamnar att ryta till. – Gör inte hamnarna till polismyndigheter, säger P O Jansson, ordförande i Sveriges Hamnar och vd i Helsingborgs Hamn. Det man vänder sig emot är att näringsdepartementet inte vill lägga samordningsansvaret för hamnskyddet på en central myndighet som Sjöfartsverket, vilket man gjort i Finland, utan att hamninnehavarna skall bli hamnskyddsorgan. Det innebär bl.a. att hamnbolaget också får ta ansvaret för verksamheter som andra företag driver i hamnen, som t.ex. varv, etanolfabriker m.m.Frågan togs upp i samband med en konferens i Stockholm, arrangerad av det europeiska hamnförbundet ESPO, Sveriges Hamnar och Stockholms Hamnar. Bland talarna fanns EU:s transportkommissionär och vice ordförande Jacques Barrot samt infrastrukturminister Ulrica Messing.