Kategori: Miljö | Juridik | Politik

EU vill mäta fartygsutsläpp

EU-parlamentet och dess medlemsstater har nått fram till en preliminär överenskommelse om hur man ska mäta fartygs koldioxidutsläpp.

– Det viktigaste är att EU tar steget: att alla ska bidra till klimatarbetet. Det är principiellt viktigt, säger EU-parlamentarikern Jytte Guteland (S) till TT.

Uppgörelsen är än så länge preliminär men om den röstas igenom innebär det att alla större fartyg, från och med 2018 ska övervaka och redovisa sina utsläpp när de trafikerar europeiska vatten.

Genom mätningen hoppas EU-kommissionen att fartygsutsläppen ska minska med cirka två procent – om rederierna använde informationen för att effektivisera transporterna. Enligt kommissionen är detta ett första steg för att på längre sikt få ner fartygsutsläppen ännu mera tillsammans med IMO. Den kommersiella sjöfarten beräknas stå för cirka fem procent av de totala utsläppen av växthusgaser idag.