EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) till höger. Här tillsammans med Torbjörn Haak, Sveriges ambassadör och ministerrådets representant, och Maja Bakran, biträdande generaldirektör på EU-kommissionen.

Fotograf: Privat

Kategori: Regelverk | Miljö

EU enigt om klimatavtal för sjöfarten

Tidigt på torsdagsmorgonen enades Europaparlamentet och EU:s ministerråd om en preliminär överenskommelse om nya regler för sjöfartens klimatomställning. Uppgörelsen gäller bränslen och innebär krav på att koldioxidutsläppen ska minska med 2 procent från och med 2025 och med 80 procent från och med 2050.

Europaparlamentet beslutade i höstas om ett lagförslag om sjöfartens klimatomställning. Efter det har det pågått trilogförhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen som nu alltså har nått resultat. Huvudsyftet med uppgörelsen som omfattar initiativet FuelEU Maritime är att öka efterfrågan och användning av förnybara och koldioxidsnåla bränslen och minska växthusgasutsläppen från den maritima sektorn. Samtidigt ska den säkerställa en smidig drift av sjötrafiken och undvika snedvridning på den inre marknaden.

Överenskommelsen innebär att koldioxidutsläppen från fartyg över 5.000 bruttoton ska minska gradvis fram till år 2050 då utsläppen ska ha minskat med 80 procent. Från och med 2034 ska minst 2 procent av fartygens bränslemix utgöras av förnybara bränslen. 

Beskrivs som mest ambitiöst i världen

Den svenske EU-parlamentarikern Jörgen Warborn (M) som har varit parlamentets huvudförhandlare i frågan är nöjd med överenskommelsen.

– Det här avtalet är världens överlägset mest ambitiösa plan för maritim dekarbonisering. Samtidigt garanterar vi branschen långsiktiga regler och förutsägbarhet. Rederier och hamnar kan fokusera sina resurser på att skapa största möjliga klimatnytta och mesta valuta för pengarna. Detta skyddar jobben för sjöfolk, hamnarbetare och arbetare inom exportindustrin, och är ett exempel för andra länder att följa, säger Jörgen Warborn i ett pressmeddelande från EU-parlamentet. 

Krav på landström

Enligt det preliminära avtalet ska containerfartyg och passagerarfartyg vara skyldiga att använda landström när de de ligger vid kaj i större EU-hamnar från och med 2030. Kravet kommer även att gälla för övriga EU-hamnar från och med 2035 om det finns strömförsörjning iland tillgänglig. Vissa undantag kommer att gälla för exempelvis hamnanlöp på grund av oförutsedda omständigheter. 

I ett pressmeddelande från ministerrådet framförs att förslaget syftar till att sjötransporterna ska ligga i linje med EU:s klimatmål för 2030 och 2050 då de har en avgörande roll för att uppfylla den europeiska klimatlagstiftningen. Sveriges regering välkomnar också den nya uppgörelsen.

– Avtalet kommer att säkerställa lika villkor och se till att bränsleleverantörer, fartyg och sjöfartsoperatörer har tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya förhållandena så att sjöfartssektorn kan uppfylla klimatmålen, säger infrastrukturminister Andreas Carlsson (M) i ett pressmeddelande från ministerrådet. 

Nästa steg

Innan den preliminära överenskommelsen blir verklighet behöver den godkännas av rådets ständiga representanters kommitté och parlamentets transport- och turismkommitté, och sedan av parlamentet och rådet som helhet.