Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik

EU-klartecken för fortsatt sjöfartsstöd

Europeiska kommissionen har godkänt en förlängning av det svenska sjöfartsstödet under ytterligare tio år.

Beslutet innebär att kommissionen bedömer att det svenska sjöfartsstödet är i enlighet med EU:s riktlinjer för statsstöd.

Normal process

Att kommissionen granskar och godkänner sjöfartsstödet, såväl som motsvarande stöd i andra delar av EU, är en del av den normala processen, uppger Anders Hermansson, vice vd för Föreningen Svensk Sjöfart.

– Kommissionens beslut med ett godkännande på tio år ger en klarhet och stabilitet kring de övergripande villkoren för sjöfart i Sverige. Detta är viktigt för rederierna, inte minst när det gäller var nya fartyg ska placeras, säger han.

Slopat krav på svensk flagg

Godkännandet för det svenska sjöfartsstödet gäller i tio år och kunde ske efter att den svenska regeringen gått kommissionen tillmötes i fråga om att upphäva kravet på svensk flagg för fartyg för att kunna ansöka om sjöfartsstöd.

– Det var ett krav från kommissionen, men grundregeln är trots allt att stöd lämnas till rederier som har fartyg där de ombordanställda är skattskyldiga i Sverige. Stödet omfattar ju ingenting annat än svenska arbetsgivaravgifter och svensk skatt, klarlägger Anders Hermansson.

Godkände flera stödordningar

Samtidigt godkände Europeiska kommissionen stödordningar i Danmark, Cypern, Polen och Estland. Vad gäller ordningarna för sjömän i Estland, Cypern, Polen, Danmark och Sverige, fann kommissionen att alla fem EU-länderna har gått med på att tillämpa förmånerna med deras respektive ordningar på alla fartyg som är registrerade i vilket EU- eller EES-land som helst.

Kommissionen konstaterade att ”ordningarna överensstämmer med EU:s regler för statligt stöd eftersom de kommer att bidra till konkurrenskraften inom EU:s sjöfartssektor och uppmuntra fartygsregistrering i Europa, samtidigt som man bevarar Europas höga sociala, miljömässiga och säkerhetsrelaterade normer och säkerställer lika konkurrensvillkor”.