Aker Yards samarbetar med SRC Group

Aker Yards Lifecycle Services och det estniska företaget SRC Group OÜ inleder samarbete och erbjuder reparationer av fartyg under gång. Den primära målgruppen är rederier med trafik på Finland samt kryssningsfartyg som anlöper hamnar i Östersjön under sommarsäsongen. Tjänsterna offereras och administreras av Aker Yards Lifecycle Services medan SRC Group OÜ tillhandahåller arbetskraft.