Aker Yards samarbetar med skolor i Finland

För att även i framtiden kunna trygga en hög nivå på kunnandet vill Aker Yards i Finland öppna nya rekryteringskanaler genom att utöka samarbetet med de skolor som erbjuder teknisk utbildning på olika nivåer.– Aker Yards och marinindustrin har egentligen inte brist på arbetskraft utan snarare brist på kunnande. Därför effektiviserar vi märkbart vårt samarbete med skolorna, förklarar rekryteringschef Markku Lehtovaara.Aker Yards strävar också efter att det skulle satsas mer på basutbildningen inom skeppsbyggnad.– Ett av de främsta problemen är att det inte finns tillräckligt med studieplatser inom sektorn för marinindustri, påpekar personalchef Marko Konu.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.