Aker har sålt sina aktier i Aker Yards

Aker har sålt sitt 40,1-procentiga innehav av Aker Yards-aktier för totalt NOK 4,9 miljarder. Affären ger en reavinst på NOK 2,9 miljarder. Det är ännu inte känt vem eller vilka som är köpare. Källor i marknaden säger att en del pengar kommer Aker sannolikt investera i projekt inom förnyelsebar energi och i Aker Kvaerners Just Catch-projekt som syftar till att binda CO2. Ett annat projekt kan vara ett nytt Aker Shipping som skapas runt ett nytt LNG-koncept.