Aker säljer ut sin andel i Aker Yards

Aker har beslutat att sälja sin aktiepost, 40,1 procent, i Aker Yards till norska och utländska investerare. Baserat på aktuell notering är aktieposten värd NOK 5,1 miljarder. Om försäljningen går bra kommer intäkterna att användas till att utveckla företagen i Aker-koncernen med sikte på Oslobörsen, enligt koncernchefen Leif-Arne Langøy. De senast bildade bolagen i koncernen är Aker Oilfield Services, Aker Drilling, Aker Floating Production, Aker Exploration och Aker BioMarine. Aker Yards koncernchef, Karl Erik Kjeldstad noterar att Aker Yards huvudägare under varvsgruppens utveckling på senare år valt att sälja uppemot 9,2 miljoner Aker Yards-aktier. ”Detta innebär att en epok är över. Aker lämnar som en aktiv, industriell ägare. Det känns vemodigt. Samtidigt är det starten på en ny fas. Vi ser fram emot att få in nya ägare som vill vara med och vidareutveckla företaget i framtiden”, säger Kjelstad i ett pressmeddelande från Aker Yards.Aker Yards växer och har en bra utveckling. Vinsterna ökar och varvskoncernens orderstock ligger på en rekordnivå. De senaste åren har Aker Yards stärkt sin position som en ledande internationell varvskoncern med totalt 17 varv i Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Ukraina, Rumänien och Brasilien. Dessutom bygger företaget en modern anläggning för offshore- och specialfartyg i Vietnam.