Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Passagerarsjöfart

501 Seko sjöfolk-medlemmar sägs upp

Seko sjöfolk meddelar att 501 av de 600 medlemmar som har varslats om uppsägning från Stena Line nu sägs upp.

Förhandlingarna mellan Seko sjöfolk och Stena Line efter varslen om uppsägning den 16 mars är över. Resultatet är att av de 600 varslade Seko sjöfolk-medlemmarna får 99 behålla jobbet, medan 501 sägs upp.

– Vi är inte nöjda med hur förhandlingarna slutade, men nu kan vi åtminstone ge besked till alla de över tusen medlemmar som svävat i orolig ovisshet i flera veckor, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Omfattande omorganisation

Intendenturen drabbas särskilt hårt av uppsägningarna. Utöver detta kommer så gott som alla anställda att påverkas av rederiets genomgripande omorganisation. Många kommer att få byta både arbetsplats och arbetsuppgifter, medan andra inte längre kommer att ha en fartygsplacering, utan med utgångspunkt från befattning placeras i en bemanningspool. Förhandlingar om förändringar i samband med omorganisationen fortsätter, skriver Seko sjöfolk på sin hemsida.