Seko säkrar avtal för 7.500 medlemmar

Fackförbundet Seko har kommit överens om ett nytt avtal med Sarf, Sjöfartens Arbetsgivarförbund, för runt 7.500 av sina medlemmar som arbetar ombord på svenskflaggade fartyg. Avtalet är tvåårigt och innefattar ett genomsnittligt löneökningsutrymme med 900–1.000 kronor för storsjö- och färjeavtalen under perioden.Avtalet innebär också att de sjuklöneförmåner som finns enligt kollektivavtalet, fortfarande kommer att gälla.– Trots den nya lagstiftningen, bland annat med försämringarna av sjuklönereglerna för sjöfolk, kommer sjuklöneförmånerna fortsätta att gälla i det nya avtalet. Det var en viktig fråga att lösa, särskilt med tanke på sjömansyrkets karaktär. När det gäller lönenivåerna ligger de väl i linje med övriga träffade avtal, säger Mats Ekeklint, ansvarig förhandlingsombudsman på SEKO.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.