Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Miljö

100 miljoner till hållbar forskning

Trafikverket satsar under en tioårs-period 100 miljoner kronor på forskning om hållbar och fossilfri sjöfart. 

Satsningen görs genom en förkommersiell upphandling som startade i veckan. Trafikverket tycker det har saknats en långsiktig finansiering för forskning om hållbar sjöfart, som kan bedrivas gemensamt av akademi, industri och offentlig sektor. Det program som ska upphandlas ska ”tematiskt fokusera på hållbar sjöfart och ta sikte på de tre dimensionerna av hållbarhet, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet”.

Flytta gods

– Programmet ska involvera alla aktörer, säger Rein Jüriado, ordförande i den styrelse som hanterar sjöfartsforskningen i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Till exempel finns det för närvarande bara ett fåtal projekt där hamnar aktivt deltar. Hamnarna har en viktig roll vad gäller att flytta gods till sjöfart från andra trafikslag.

Senast vecka 42

Anledningen till att man väljer förkommersiell upphandling är att man vill skapa konkurrens och en leverantörsmarknad redan i ett utvecklingsskede. Anbud lämnas in senast vecka 42, och i slutet av året kommer kontrakt att tecknas. 

Kräver medfinansiering

De förstudier och innovationsprojekt som finansieras i branschprogrammet ska, enligt Trafikverket, ha en omfattande medfinansiering från andra aktörer än Trafikverket. Graden av medfinansiering kommer att vägas in i utvärderingen av anbud.