KBV 001 Poseidon.
Kustbevakningen

JO-kritik mot Kustbevakningen

Tre månader tog det innan en förfrågan om allmänna handlingar besvarades. "Bristande hantering", anser JO.

Relaterade artiklar

Justitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kustbevakningen efter att det tagit tre månader innan myndigheten besvarade en förfrågan om allmänna handlingar. 

Samma dag

Ett ärende likt ovan ska, enligt JO, hanteras skyndsamt, om möjligt samma dag som förfrågan kommer in eller med någon eller några dagars fördröjning. 

Håller med

I det här aktuella fallet tog det tre månader och det bedöms av JO inte vara acceptabelt. Kustbevakningen delar den uppfattningen i sitt yttrande till JO.

− Vi borde ha hanterat det här ärendet snabbare. Vi har i det aktuella ärendet inte levt upp till skyndsamhetskravet och vi ser över våra rutiner för att undvika att liknande situationer uppkommer igen, säger stabschef Annika Wikingsson i ett pressmeddelande.