Haverikommissionen riktar kritik mot alla inblandade i Stena Danicas grundstötning

Haverikommission är nu klar med haverirapporten om Stena Danicas grundstötning kvällen den tionde januari 2008 vid Gäveskär. Rapporten riktar kritik mot alla inblandade och rekommenderar mötesförbud.Haverikommissionen skriver ”Olyckan orsakades av olika brister i framförhållning och samspel hos de i närsituationen inblandade fartygen, samt att befälet på Stena Danica godtog att möta Dintelborg och Tor Magnolia i ett farledsavsnitt som var direkt olämpligt för möten … Bidragande var en farledskultur som innebar en acceptans av små marginaler för möten och upphinnandesituationer mellan fartyg, ett generellt underutnyttjande av vissa farleder samt en VTS-funktion som var underutvecklad i förhållande till behoven i området” och fortsätter: ”Bidragande var också bristfälliga kommunikationsrutiner i farleden, innefattande bland annat dåligt kommunicerade avsikter från såväl Dintelborg som Tor Magnolia samt utebliven avhjälpande kommunikation från VTS. Sjöfartsverket hade inte klargjort VTS Göteborgs uppdrag och roll i förhållande till fartygstrafiken.”Just VTS:n får sig en extra känga: ”Hela händelseförloppet följdes av VTS Göteborg som i ett tidigt skede insåg att den situation som var på väg att utvecklas var oroväckande och olämplig, men som av olika anledningar avstod från att ta kontakt med fartygen.” Haverikommissionen ger flera rekommendationer, bland annat rekommenderas Transportstyrelsen att utfärda mötesförbud i farlederna till Göteborg för fartyg av en viss storlek, i de områden där det idag finns rekommendationer om att inte mötas. Man vill också tydliggöra rollen för VTS och att det lagstiftas om dess befogenheter.Händelseförloppet bakom olyckan: Vid den aktuella tidpunkten för olyckan var torrlastfartyget Dintelborg med lots ombord och roro-fartyget Tor Magnolia på ingående mot Göteborg i Böttöleden. Samtidigt var ropax-fartyget Stena Danica på väg att gå ut genom Böttöleden. Haverikommissionen skriver: ”Dintelborg var på väg till Rivöfjorden för att bunkra. Vid Brandnäsbrotten började hon successivt reducera fart. Tor Magnolia, som låg akter om Dintelborg, tog snabbt in på det framförvarande fartyget. Tor Magnolia började då också reducera farten. Man kom överens om att Dintelborg, som också skulle reducera farten, skulle hålla sig väl på styrbordssidan i leden och att Tor Magnolia skulle hålla sig på Dintelborgs babordssida. Dintelborg manövrerade sedan så att hon kom mitt i farleden i Gäveskärssvängen samtidigt som hon reducerade farten ytterligare. Tor Magnolia, som styrde något babord om Dintelborg reducerade också farten ytterligare för att inte riskera att köra in i Dintelborg. För Tor Magnolia innebar kurs- och fartändringarna, tillsammans med den hårda vinden, att fartyget kom över på fel sida av farleden. Samtidigt hade Stena Danica girat ner mot Gäveskär och var på väg att möta de båda fartygen. Stena Danica, som gjorde cirka 15 knop, tog radiokontakt med Tor Magnolia för att förmå detta fartyg att ge mer plats i farleden eftersom en allvarlig närsituation var på väg att uppstå mellan fartygen. Stena Danica hade svårt att göra en kraftig fartreducering utan att riskera att förlora kontrollen över styrningen. Utan att Stena Danica hade reducerat fart, men efter att de båda fartygen försökt öka passageavståndet till varandra genom olika åtgärder, möttes Stena Danica och Tor Magnolia nära Gäveskär med endast 15–30 meter marginal och i en relativ fart på mer än 20 knop. Stena Danica befann sig efter mötet alltför nära Gäveskär och grundstötte på sydvästra sidan av skäret i hög fart, gled över grundklacken och fortsatte ut i farleden igen. Fartyget ådrog sig omfattande bottenskador liksom skador på styrbords propeller och tog in vatten, dock i begränsad och kontrollerbar mängd. Stena Danica vände tillbaka till Göteborg för egen maskin och togs upp på varv för reparation.”


Redan prenumerant? Logga in här


Prenumerera

DIGITAL

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv

 

Från 89 kr/månad

 

KOMPLETT

  • Alla artiklar på sjofartstidningen.se
  • Sjöfartstidningens e-tidning
  • Tillgång till digitalt arkiv
  • Tidning i brevlådan 11 nr/år

Från 995 kr/år

Se alla erbjudanden.Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.