Fotograf: Wallenius Marine

Kategori: Forskning | RoRo | Skeppsbyggnad

Wallenius Marine utvecklar vinddrivna fartyg

Wallenius Marine utvecklar ett koncept för vinddrivna fartyg som med hjälp av stående vingar seglar med omkring 10 knops fart.

Med denna helt nya typ av fartyg räknar Wallenius Marine med att minska utsläppen med cirka 90 procent. Trafikverket har beslutat att tilldela 27 miljoner kronor för utveckling av ett vinddrivet biltransportfartyg under 2019–2022, med Wallenius Marine som projektledare. Målet är att ha ett fartyg färdigt för beställning 2021.

– Detta är ett verkligt projekt som kommer att realiseras, säger Per Tunell, Chief Operating Officer, Wallenius Marine. På ett banbrytande sätt förändrar det förutsättningarna för oceangående sjötransporter.

FoI-bidrag

Trafikverkets FoI-bidrag (forskning och innovation) för det treåriga utvecklingsprojektet fördelas enligt en preliminär bidragsplan till projektets parter så att Wallenius Marine erhåller totalt cirka 6,6 miljoner, SSPA 14 miljoner och KTH 6,5 miljoner kronor. Utvecklingsarbetet inleds direkt i början av 2019.

– Detta innebär ett paradigmskifte inom sjöfarten, säger Jakob Kuttenkeuler, professor, Centre of Naval architecture, KTH. Dagens fartyg kör alldeles för fort och förbrukar mycket bränsle. Det har fungerat med de låga oljepriserna, men miljön har tagit stryk. Detta är världens första realiserbara emissionsfria fartygskoncept i modern tid.

Unik helhet

Det bilfartyg som utvecklas kommer att bli det första nybyggda oceangående segelfartyget för kommersiell lasttrafik sedan de sista stålbyggda råseglarna levererades i början av 1900-talet. I WPCC (Wind Powered Car Carrier) är det hela konceptet, det vill säga rigg och skrov, som tillsammans ger en unik helhet. Skrovet är specialdesignat för ett seglande lastfartyg och allting måste utformas med tanke på detta – fart, styrteknik, skrovform och design, lastfördelning, riggens utseende, storlek och konstruktion.

Andra fartygstyper

Wallenius Marines vindkoncept är tänkt att kunna appliceras även på andra fartygstyper i framtiden.

– Wallenius driver hållbarhetsfrågan och har alltid gjort det, säger Per Tunell. Branschen står inför enorma utmaningar när det gäller hållbarhet och den här typen av lösningar med vinddrivna fartyg på oceanerna är den absolut mest intressanta lösningen för att nå hållbar sjöfart.

Långsammare transporter

Wallenius Marines vision är att kunna segla helt emissionsfritt i framtiden med sina fartyg. Det innebär långsammare transporter än med dagens fartyg. Fartyget utrustas även med maskin. Vid behov kan denna tilläggskraft utnyttjas för att säkra att tidtabeller kan hållas.

Uppfyller tre mål

Trafikverkets satsningar på forskning och innovation inom transportområdet är uppdelade på sju portföljer. En av dessa är sjöfartsportföljen som för närvarande den största statligt finansierade satsningen på forskning och innovation inom sjöfartsområdet i Sverige.

Rein Jüriado, strategisk chef på Trafikverket, säger att det framför allt är de akademiska parterna som Trafikverket stöttar i detta projekt och att Wallenius Marine går in med mycket egna pengar. Han tillägger att Trafikverket tror på det här projektet.

– Vi har gjort bedömningen att det ligger väl till i vår portfölj. Vi har en portfölj där vi lägger ungefär 55–60 miljoner kronor om året på sjöfartsforskning. Vi ser att miljö är en stor utmaning och där vill vi gärna ha innovativa projekt. Det är också väldigt roligt att det är tre starka aktörer som gemensamt genomför det här projektet. Det har en god samhällspotential och det finns möjlighet att industriellt tillämpa lösningarna på sikt och även att bygga upp kompetens. Det innebär att vi uppfyller de mål som vi har, samhället, industrin och akademin drar alla nytta av det här projektet.