Fotograf: A.P. Möller Maersk

Kategori: Forskning | Miljö

Maersk och Wallenius Wilhemsen utvecklar LEO

A.P. Møller Maersk och Wallenius Wilhelmsen samarbetar med kunder om att utveckla ett nytt fartygsbränsle baserat på etanol och lignin.

Lignin är ett vanligt förekommande organiskt ämne som bland annat finns i växter och bidrar till att de kan hålla sig upprätta. Lignin är en av de stora restprodukterna vid framställning av papper och pappersmassa och är därför lätt att komma över.

Testas i motorer

Förhoppningsvis ska det nya bränslet, kallat LEO (Lignin Ethanol Oil) kunna testas i motorer redan under andra kvartalet 2020. Om de testerna faller väl ut kan projektet gå in i sin tredje fas med en större produktion av LEO. 

Utvecklingen sker i laboratorier vid Köpenhamns universitet.

Kunderna

A.P Møller Maersk och Wallenius Wilhelmsen stöds av kunderna BMW, H&M, Levis Strauss & CO och Marks & Spencer.

Inte bara för framtiden

Craig Jasienski, Wallenius Wilhelmsen Chief Executive Officer, säger i ett pressmeddelande att deras kunders ambitioner kring hållbarhet ständigt ökar, vilket Wallenius Wilhelmsen är glada för.

– Helt klart kommer LEO att innebära ett stort steg framåt för varukedjornas hållbarhet och har potentialen att bli en livskraftig lösning redan för dagens fartygsflotta och inte bara vara en vision för framtiden.