Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Forskning | Folk/företag

Tre gånger så mycket arbetsskador till sjöss

Skadefrekvensen är tre gånger så hög bland de som arbetar till sjöss som bland de som jobbar iland. Det visar Andreas Andersson och Karin Lindquist i sitt ex-jobb från Sjöbefälsskolan i Kalmar.

Andreas Andersson presenterade resultaten från ex-jobbet på årets SAN-konferens i Göteborg. Sjöfartens Arbetsmiljönämnd höll sin 11 konferens och ett 90-tal personer hörde Andreas Anderssons redovisning av resultaten från ex-jobbet han gjorde innan han  gick ut sjökaptensprogrammet i Kalmar.

– Det är tre gånger så hög relativ frekvens, som det kallas i statistiken, av arbetsplatsolyckor till sjöss som det är iland. Vi har tittat på åren 2011 till 2013. Vi har tittat på maskinbefäl, manskap i maskin, nautiskt befäl och manskap på däck, säger Andreas Andersson.

Snubbla och tappa kontrollen

Flest olyckor sker inom kategorin ”Gå tungt, feltramp, snubbla, halka”, 25 av 192 olyckor som omfattas av undersökningen. På andra plats kommer ”Förlorad kontroll över transportmedel/utrustning för förflyttning av material” och på tredje plats ”Förlorad kontroll över föremål”. Exakt vad som orsakat varje olycka har man inte undersökt, det finns inte tillgängligt i källmaterialet som studenterna hämtat från Försäkringskassan.

Hela examensarbetet finns att ladda ner på Linnéuniversitetets webbplats.

Jobb på Royal Caribbean

Andreas Andersson har sedan han tog examen fått jobb på Royal Caribbean.

– Jag har precis gjort min första turn och är hemma tio veckor. Jag är glad att jag har jobb, det är inte så många av mina kursare som har fått det.

Kommentarer

  • LN

    Något att gå vidare med. Trötthetsfaktorn inte att förglömma.

  • Chief

    Trist slutkläm – ”jag är glad att jag har jobb, det är inte så många av mina kursare som har fått det”. Är det inte dags att lägga ner en av utbildningsorterna?

  • Chalmers

    Tre år är inte mycket till material för en sådan undersökning. Åtminstone tio hade gjort resultaten mer robusta.

Artikeln är stängd för fler kommentarer