Kategori: Kultur

Sjömanshusens arvtagare fyller jämna år

Torbjörn Dalnäs skriver att 40-åriga Stiftelsen Sveriges Sjömanshus är en stöttepelare för den maritima kulturen. Inom denna sektor kan knappast Sjömanshusstiftelsens betydelse överskattas. 

Stiftelsen är också känd för sina belöningsdagar, där prominenta och inom sjöfarten verksamma personer har delat ut bidrag till nytta och gagn för sjöfolket. De avser bland annat stipendier, utbildningsstöd, belöningar, stöd till forskning och utveckling samt kultur. Priser delas exempelvis ut till ombordanställda för tekniska innovationer och idéer som främjar miljö, sjösäkerhet eller trivsel till sjöss eller förenklar arbetsmoment ombord.

En av de viktigaste uppgifterna är emellertid fortfarande att bevilja bidrag till sjömän och sjömansänkor som lever under knappa omständigheter. Bidragen går under beteckningen gratial och 2011 delade stiftelsen ut sammanlagt 11,2 miljoner kronor i gratialer och övriga bidrag. 

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus inrättades 1972 med Sjöfartsverket som tillsyningsmyndighet. I en skrivelse föreskrev regeringen bland annat att Sjöfartsverket skulle vidta de åtgärder som behövdes för bildandet.

Där framgår det att stiftelsens ändamål är att ”ge stöd och hjälp, i fall då framträdande behov föreligger därav, åt personer som är eller har varit verksamma inom sjömansyrket och åt sådana personers anhöriga samt, i andra hand, även att i övrigt verka till nytta och gagn för sjöfolket”.

Samtidigt upplöstes de lokala sjömanshusstiftelserna och deras tillgångar och förpliktelser överfördes till den nya stiftelsen.

Bokens Författare har sedan 1979 varit anställd på Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF), som 2007 avlöstes av Sjöfartsverkets enhet Sjömansservice. Torbjörn Dalnäs ger en överskådlig och intressant bild av Stiftelsens verksamhet under fyra decennier med samma medryckande stil som har kännetecknat hans uppskattade artiklar i Utkik och Sjörapporten.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och dess viktiga arbete förjänar verkligen att uppmärksammas. Alla kanske inte tänker på att den fortafarnde har en viktig funktion att fylla i vårt moderna samhälle.

 

Kommentarer

  • Guy Rosvall

    Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har verkligen legat i framkant när det gällt olika utvecklings-
    och stimulansbidrag. Stiftelsens insatser har verkligen bidragit till att många idéer och innovationer fått en möjlighet att utvecklas till sjöfartens fromma.
    Torbjörn Dalnäs skrift belyser verkligen stiftelsens verksamhet genom åren på ett klart och tydligt sätt.
    Det är bara att lyckönska Stiftelsen Sveriges Sjömanshus fortsatta verksamhet och önska att de kloka och viktiga insatserna får fortsätta utan utomstående inblandningar,

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.