Fotograf: Erik Thun

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg | Torrlast

Shetland sjösatt med ståtligt plask

Cementfartyget Shetland sjösattes i förra veckan vid Ferus Smit på varvets spektakulära sätt med sidan före i kanalen i holländska Westerbroek.

I samband med sjösättningen den 11 april fick fartyget namnet Shetland. Fartygets gudmor är Marianne Eide, hustru till Jonny Eide som är Commercial Vice President KGJ Cement.

Shetland blir det tredje LNG-drivna cementfartyget för JT Cement AS, ett joint venture mellan KGJ Cement, NovaAlgoma Cement Carriers Ltd och Erik Thun AB. Hon blir något större än sina två äldre systrar Greenland och Ireland både vad gäller lastkapacitet och tankkapacitet för LNG. Dessa har utökats från 7.588 till 8.050 dwt respektive 130 till 200 kubikmeter. Nybygget kommer även att få utrustning för att i hamn kunna kopplas till elnätet i land.

Slutet system

För lasthantering installeras det helautomatiska system som patenterats av KGJ Cement som möjliggör såväl pneumatisk som mekanisk lossning. Detta system gör det möjligt att pumpa cementen genom ett slutet system till landanläggningen.

I trafik i juni

Enligt Erik Thun AB är avsikten att hon ska gå i trafik i juni 2019 för Norcem/Heidelberg Cement på samma trad som Ireland och Greenland och främst trafikera norska hamnar. Fartyget blir på 8.050 dwt och lastrummets volym är 6.663 kubikmeter. Huvuddimensionerna är 109,65 meter längd, 14,99 meter bredd och 9,85 meter djupgående. Huvudmaskinen utvecklar 3.000 kW och ger en fart på drygt 12 knop. Shetland klassas av Lloyd’s Register och får finsk/svensk isklass 1A.