Fotograf: Torvald Hvistendahl

Kategori: Skeppsbyggnad | Torrlast

JTC beställer cementfartyg

JT Cement AS, där Erik Thun AB är hälftenägare, beställer LNG-drivet cementfartyg från Ferus Smit.

Nybygget för JT Cement AS blir en modifierad version av de senaste nybyggena Greenland och Ireland, även de med LNG-drift. Det nyligen beställda fartyget ska levereras i juli 2019. Dödvikten på 8.000 dwt är något större än för de två tidigare levererade fartygen. Vidare får nybygget en större LNG-tank på 200 kubikmeter.

Ny delägare

Erik Thun AB meddelar också att partnern KGJ Cement Holdings har sålt en del av sitt innehav i JT Cement AS till Nova Algoma Cement Carriers Limited, som därmed äger 25 procent. Det sker inga förändringar i den dagliga operationen av JT Cement-flottan på sju fartyg. Fartygen opereras kommersiellt av Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederis kontor i Bergen, medan tekniskt management ligger hos MF Shipping Group i Nederländerna.