Ökad godsomsättning men mindre flytande gods i Port of Tallinns hamnar

AS Tallinna Sadam hanterade 41,3 miljoner ton gods i fjol, vilket är 1,7 miljoner ton eller 4 procent mer än under år 2005. Andelen bulkgods ökade totalt sett, men för första gången under 2000-talet var andelen flytande bulkgods mindre än 60 procent.Hamnbolaget redovisar en omsättning på EUR 75,3 miljoner och en vinst på EUR 38 miljoner, vilket är EUR 10,7 miljoner mer än året innan. Under 2006 investerades EUR 28,5 miljoner i infrastruktur, framförallt i nya kajer. En viktig del var färdigställande av Saaremaa hamn i somras.