Ökad godsomsättning i lettiska hamnar

Totalt hanterade Lettlands hamnar, enligt nyhetsbyrån BNS, 57,2 miljoner ton gods under år 2004, vilket är 4,8 procent mer än året innan. Den största ökningen noterades i Riga hamn, som hanterade 24 miljoner ton gods eller 10,4 procent mer än under år 2003. Mest ökade hanteringen av kol (79,8 procent) och volymen uppgick till 9,44 miljoner ton. Antalet passagerare var 229.000, vilket innebär en minskning med 17,5 procent. Containerterminalerna hanterade 115.049 TEU.I Ventspils ökade volymerna till 27,9 miljoner ton, vilket är 1,8 procent mer än under år 2003. Transitskeppningarna av råolja minskades med 1,1 miljoner ton till 2,18 miljoner ton, medan transit av oljeprodukter ökade med 3,2 procent till 14,7 miljoner ton.Liepaja hamn noterade en 7,9 procentig volymminskning till 4,47 miljoner ton gods.Av de mindre hamnarna har godsomsättningen i Skulte ökat med 29,9 procent till 612.000 ton. Godsomsättningen i Mersrags har ökat med 16,6 procent till 264.000 ton och fördubblats i Salacgriva till 222.000 ton.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.