Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Kraftigt försämrat resultat för Viking Line

Viking Line gjorde ett kraftigt försämrat resultat första halvåret i år, jämfört med 2019. Det framgår av bolagets halvårsrapport. Skälet uppges vara coronapandemin.

Den pågående COVID-19 pandemin har allvarligt försämrat Viking Lines verksamhetsförutsättningar, uppger bolaget i ett pressmeddelande med anledning av halvårsrapporten. Där framgår bland annat att koncernens omsättning minskade med 57,0 procent till 97,5 miljoner euro under perioden 1 januari – 30 juni 2020, jämfört med 227,0 miljoner euro under samma period 2019. Rörelseresultatet uppgick till -27,4 miljoner euro, jämfört med -8,8 miljoner euro 2019.

”Oförutsedda omvärldsfaktorer”

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 62,3 procent till 76,0 miljoner euro. Under 2019 uppgick de för samma period till 201,7 miljoner euro. Fraktintäkterna var 20,7 miljoner euro i år, jämfört med 24,0 miljoner euro 2019 under samma period.

I en kommentar uppger Viking Lines VD Jan Hanses att bolagets delårsresultat har påverkats av oförutsedda omvärldsfaktorer i form av en världsomfattande pandemi. 

– Årets andra kvartal präglades helt och hållet av de reserestriktioner som infördes under mars månad och som stegvis avlyftes i mitten av maj. Vi har trots verksamhetsbegränsningarna upprätthållit en obruten passagerar- och frakttrafik mellan våra länder (Sverige och Finland, red:s anm.) och därmed säkerställt ett trafikmönster som fortgått i mer än ett halvt sekel och som kommer att fortsätta, säger Jan Hanses i pressmeddelandet.

”Personalen har burit en tung börda”

Han lyfter också fram personalens uppoffringar i en svår tid.

– Personalen har burit en tung börda genom permitteringar som vidtagits i koncernens samtliga verksamhetsländer. Permitteringarna har genomförts såväl i form av deltidspermitteringar samt till en stor del som heltidspermitteringar. Personalens engagemang då arbetstillfällen har beretts har varit beundransvärd. Jag uppskattar mycket deras starka insatser under denna kärva tid.

– Jag är glad över att vi snabbt reagerade på krisen och anpassade verksamheten till en förändrad marknadssituation. Trots vissa tecken på optimism är det fortsatt svårt att bedöma marknadsutvecklingen framöver, säger Jan Hanses.