Finska regeringen inser behovet av tonnageskattereform

Virpa Puisto, socialdemokratisk riksdagskvinna i Finland, säger att regeringen är medveten om det akuta behovet av att revidera tonnageskatten i Finland. Läget har drastiskt förändrats efter det att Sverige förbereder sig för att införa en betydligt mer konkurrenskraftig tonnageskatt än den som Finland tog i bruk för ett par år sedan. Endast ett mindre rederi har utnyttjat den finska tonnageskatten.– Det är viktigt att tonnageskattelagstiftningen förnyas snabbt, för om fartygen en gång flaggas ut kommer de knappast mer tillbaka under finsk flagg, sade Puisto i ett tal i samband med att Aker Yards inledde stålarbetena till Viking Lines nybygge.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.