Växthuseffekten eliminerar inte behovet av isbrytare

Skall vi lita på att den globala uppvärmningen fortsätter och låta bli att förnya den åldrande isbrytarflottan? Detta var en av de frågor som diskuterades då Baltic Icebreaker Management (BIM) höll sitt årsmöte i Köpenhamn. Alla på mötet var dock eniga om att det inte går att utesluta möjligheten att det åter skulle bli en normal eller en svår isvinter på Östersjön.– Utan tillräcklig isbrytarkapacitet skulle hundratals fartyg sitta fast i isen i veckor, menar direktör Ilmari Aro vid Finlands sjöfartsverk.Den mest kostnadseffektiva lösningen på att ha ett tillräckligt antal isbrytare i beredskap vore att sysselsätta dem på annat sätt under största delen av tiden. Inom BIM anser man att alla nya Östersjöisbrytare kommer att vara av multipurpose-typ. I dag kostar ett sådant fartyg EUR 120 miljoner, vilket innebär att kapitalkostnaderna ökar drastiskt när de gamla isbrytarna fasas ut. BIM arbetar också på lösningar för att kunna använda de befintliga konventionella isbrytarna så länge som möjligt. En tanke som presenterades på årsmötet var en gemensam isbrytarflotta för hela Östersjön.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.