Fotograf: John Jonsson

Kategori: Säkerhet

Färre räddningsinsatser

Under 2019 sjönk det totala antalet räddningsinsatser för Sjöfartsverket med 8 procent. Men för handelssjöfarten skedde ungefär lika många insatser som under tidigare år.

Totalt genomförde Sjöfartsverket 1.134 räddningsinsatser 2019, en minskning med 8 procent sedan 2018. Då var antalet 1.235. Majoriteten under 2019, 64 procent, av insatserna var för fritidsbåtar. 

– Sommarmånaderna innebär högsäsong för våra sjöräddningsinsatser och går också hand i hand med fritidsbåtssäsongen, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral, i ett pressmeddelande.

12 procent handelssjösfart

För handelssjöfartens del skedde två färre insatser totalt 2019 (139) än under 2018 (141). Handelssjöfarten stod därmed för 12 procent av insatserna 2019. Siffrorna för Sjöfartsverkets räddningsinsatser som gäller handelssjöfarten har legat på ungefär samma nivå de senaste fyra åren. Som mest skedde 146 insatser 2017 och som lägst 128 under 2016.

Flest i väst

Västra Götalands län var det län där flest räddningsinsatser utfördes 2019, efter det kom Stockholm och Skåne län.