Båt från Sjöräddningssällskapet och helikopter från Sjöfartsverket.

Fotograf: John Jonsson/Sjöfartsverket

Kategori: Säkerhet

Färre sjöräddningar under 2019

Färre grundstötningar, maskinhaverier och bränder på fritidsbåtarna. Sjöräddningen märkte en minskning av räddningsinsatser under sommaren 2019.

Totalt skedde 751 fall av sjöräddning under perioden maj–augusti. Det är en minskning på elva procent om man jämför med sommaren 2018. Dels menar man att det mildare sommarvädret 2019 med svagare vindar påverkade. Sjöfartsverkets förebyggande arbete kan också ha hjälpt till.

– Sjöfartsverket gör en sjösäkerhetskampanj på våren varje år och inför sommaren 2019 var vi lite mer omfattande än brukligt. Vår förhoppning är att den också har påverkat den markanta minskningen av grundstötningar, maskinhaveri och bränder ombord, säger Laila Kärrhage, driftchef på JRCC, Sjöfartsverkets nationella Sjö- och flygräddningscentral, i ett pressmeddelande.

Fritidsbåtar havererar av olika anledningar

Under hela sommaren sker flest räddningsinsatser för fritidsbåtar och det är i juli månad insatserna är som flest. Då rör det sig främst om maskinhaverier och grundstötningar.

Antalet grundstötningar har däremot minskat, under åren 2016–2018 var de fler. Det är fler motorbåtar än segelbåtar som råkar ut för olika haverier som kräver räddningsinsatser.

– Det är glädjande att statistiken visar en nedåtgående kurva för antalet grundstötningar, säger Laila Kärrhage.

Bränderna ombord minskade under sommaren 2019 jämfört med förra året. Bränder var nämligen ovanligt många under 2018, vilket Sjöfartsverket tänker sig är på grund av den sommarens värmebölja.

Flest insatser i Stockholm och Västra Götaland

De flesta räddningsuppdrag sker i Stockholm och Västra Götalands län. Det hänger naturligt ihop med att det är i de två länen där flest fritidsbåtar befinner sig under sommaren.