D/S Norden säljer tre bulkfartyg

D/S Norden har sålt tre bulkfartyg i den rådande svaga marknaden för totalt USD 85 miljoner, försäljningsvinsten uppgår till USD 15,5 miljoner. Priset är mycket lägre än vid tidigare försäljningar, men är ändå en god affär för rederiet. De aktuella fartygen är panamax-fartygen Nord Sun, 76.830 dwt och byggd 2004 och Nord Saturn, 76.620 dwt och byggd 2005 samt handymax-fartyget Nordholt, 55.697 dwt och byggd 2005.Det förväntas att D/S Norden kommer att omförhandla ett antal nybyggnadskontrakt från varv i Fjärran östern.