Norden kancellerar timecharter och säljer två bulkfartyg

Dampskibsselskabet Norden kancellerar ett timecharter-kontrakt för ett panamax-fartyg och säljer samtidigt två andra bulkfartyg. När det gäller timechartern ville kunden avbryta kontraktet fyra år i förtid, och Norden har gått med på att kancellera mot kompensation. Rederiet har också sålt två bulkfartyg – ett handymax-nybygge och ett capesize-fartyg. Nybygget levereras från varvet under det andra kvartalet 2010, och capesize-fartyget Nordkraft, byggt 2000, levereras till den nya ägaren under andra halvan 2010.Kancelleringen och försäljningarna bidrar med USD 25 miljoner till Nordens resultat för 2010.