Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

Donia senaste tillskottet i Donsöflottan

Kiltank Shipping AB på Donsö köper produkt- och kemikalietankfartyget Besiktas Halland om 7.701 dwt som får namnet Donia.

Kiltank Shipping AB meddelar att Donia kommer att vara i rederiets ägo och under svensk flagg i slutet av november eller början av december. Sirius Shipping kommer att sköta bemanning och tekniskt management medan Sirius Chartering tar hand om kommersiellt management.

Isklass 1A

Donia har svensk/finsk isklass 1A och 8.420 kubikmeters lastkapacitet med 98 procent fyllnadsgrad. Hon är byggd i Turkiet 2008.

Kiltank sålde sitt föregående fartyg, bunkerbåten Charisma, i början av 2015.