Den nordiska färdplanen lanserades på klimat- och miljödepartementet i Oslo. L-R Terje Sverud, sektionschef för miljörådgivning på DNV Maritime, Espen Barth Eide, Norges klimat- och miljöminister, och Øyvind Endresen, miljökonsult, DNV.

Fotograf: DNV

Kategori: Miljö

DNV tar fram koldioxidfri färdplan

Det norska klimat- och miljödepartementet har gett klassningssällskapet DNV och dess partners i uppdrag att utveckla en färdplan för införandet av hållbara koldioxidfria bränslen i Norden. Bland deltagarna finns Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Syftet med färdplanen är att påskynda övergången till fossilfria bränslen genom att ta bort de största hindren och skapa en plattform för samarbete i hela regionen. Det skriver DNV i ett pressmeddelande. I projektet ingår även Chalmers, IVL Svenska Miljöinstitutet, MAN Energy Solutions, Menon och Litehauz.

– Det här är ett projekt som tar samarbetet för grön sjöfart i Norden flera steg längre och kommer att ge ett operativt bidrag till utbyggnaden av hållbara bränslen i Norden, säger Norges klimat- och miljöminister Espen Barth Eide i pressmeddelandet. Han fortsätter: 

– Vi har många sjöfartsleder i Norden och ett nära maritimt samarbete som ger oss många fördelar i arbetet med att utveckla gröna maritima lösningar. Det är viktigt att vi drar nytta av detta och jag ser fram emot att följa det här projektet vidare.

Hoppas kunna bidra med kunskap

Erik Fridell, chef för gruppen Transporter och Mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet, säger i pressmeddelandet att IVL är mycket glada över att vara involverade i detta nordiska samarbete som kommer att hjälpa till att flytta sjöfartssektorn bort från fossila bränslen.

– Vi hoppas att vi kan bidra med vår kunskap om marina bränslen och miljölösningar för sjöfarten, säger han.

– Den nordiska färdplanen är ett viktigt projekt eftersom den visar vår regions avsikt att ta initiativet till koldioxidfria bränslen och driva energiomställningen framåt i vår bransch, säger Tuva Flagstad-Andersen, chef för region Nordeuropa på DNV. 

Den nordiska färdplanen inbegriper etableringen av en plattform där partners bland annat ska kunna dela kunskap, lansera projekt och dela studier av nya bränslen, uppger DNV.

Pågår i fyra år

Fokus ligger på ”hållbara bränslen utan koldioxidutsläpp”. Koldioxidfria bränslen som ammoniak och väte ska utvärderas genom att man tillämpar en mängd olika nyckeltal för prestanda och hållbarhet. Sjötrafiken i regionen kommer dessutom att analyseras genom AIS-kartläggning och även sett till olika möjligheter och utmaningar, vad gäller till exempel bunkring. Det ska leda till skapandet av en infrastrukturutvecklingsplan för hela regionen, skriver DNV.

”Nordic Roadmap”-projektet finansieras av Nordiska ministerrådet och kommer att pågå i fyra år.